Logo

Biasjustering av din Manley
Hver 3. måned bør du sjekke og eventuelt justere bias på din Manley. Det står på enhver Manley forsterker hvor mange mV bias skal ligge på. Du skal justere bias helt oppunder denne verdien, men ikke over.

F.eks. på en Stingray II står det at bias skal være 250 mV, bias bør da ligge mellom 245mV og 250 mV.

Video: hvordan biase en Manley forsterker 

 

Rør
Ønsker du nye rør? Vi anbefaler at du kontakter Kvanlid for en rørprat. Han kan alt som er verdt å vite om rør! Han har et av verdens største lagere med både nyproduserte rør og New Old Stock (NOS) rør.  

Illustrasjon høyre

Følg oss på


ForhandlereGrensen 9
0159 Oslo
Tlf: 22 41 13 20

hifi@stereofil.no
www.stereofil.no

 


Roald Mikkelsen
Stølegaten 15 a
5011 Bergen
Tlf: 45 227 8 19

roald@renaissanceaudio.no
www.renaissanceaudio.no

 

Service og rør

Motron
Siv.ing. B Kvanlid
Fabrikkgata 39
Postboks 122
3321 Vestfossen

Tlf: 32 75 21 50
Mob: 90 65 18 80

bryn@motron.no